Tietoa yhdistyksestä

Tietoa yhdistyksestä

Ratkaisukeskeiset taideterapeutit ry on perustettu vuonna 2010 ja se on ratkaisukeskeisten kuvataideterapeuttien edunvalvontajärjestö. Yhdistys järjestää kokouksia, koulutuksia, kursseja ja esitelmätilaisuuksia sekä tuottaa julkaisuja ja taidenäyttelyitä. Yhdistys toimii myös ammatillisena foorumina ja pitää keskusteluyhteyttä eri viranomaistahoihin, muihin koulutustahoihin sekä antaa lausuntoja.

Yhdistyksen päämääränä on ratkaisukeskeisen kuvataideterapiatyön tunnettuuden ja arvostuksen lisääminen yhä suuremmalle yleisölle. Yhdistys tekee monipuolista työtä ratkaisukeskeisten kuvataideterapeuttien ammattiosaamisen esilletuomiseksi. Tavoite on myös lisätä ratkaisukeskeisen kuvataideterapian monipuolista käyttöä ja hyödyntämistä yhä laajemmin ja erilaisissa toimintaympäristöissä.

Yhdistys myöntää ratkaisukeskeisen kuvataideterapeutin tai ratkaisukeskeisen taidepsykoterapeutin nimikeitä. Yhdistys ylläpitää omilla kotisivuillaan terapeuttiluetteloa, josta löytyvät yhdistyksessä olevia, Suomessa toimivia, ratkaisukeskeisiä kuvataideterapeutteja. Nimikehakemukset jätetään sähköisesti yhdistykselle, nimikehakemukset löydät täältä.

Kaikki ratkaisukeskeiset kuvataideterapeutit ovat käyneet Alfa Partners Academyn kehittämän Ratkaisukeskeinen taideterapia – Solution Focused Art® -koulutusohjelman, joka on ammatillista täydennyskoulutusta. Tuotesuojatut koulutusohjelmat antavat oikeuden harjoittaa kuvataideterapiaa Solution Focused Art® -tuotemerkin alla. Koulutuksen kokonaiskesto on 60 op.

Lisätietoa koulutuksista www.alfapartners.fi


Ratkaisukeskeiset taideterapeutit ry:n hallitus 2023

Satu Vilponen, puheenjohtaja
Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti
NLP practitioner

Graafinen suunnittelija
(muotoilija-artenomi AMK)
Mielenterveyshoitaja (Valvira)
Neuropsykiatrinen valmentaja -opiskelija
Maarit Luukkonen, hallituksen jäsen
Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti
Hanna Rissanen, hallituksen jäsen
Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti
KM, luokanopettaja ja kuvataideopettaja
Lyhytterapeutti
Miia Ojala, varapuheenjohtaja
Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti
Sosionomi
(AMK)
Merja Pellikka, hallituksen jäsen
Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti
Kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja
Neuropsykiatrinen valmentaja
Lyhytterapeuttiopiskelija
Jenni Turtonen-Cirami, hallituksen jäsen
Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti
kuvataiteilija (AMK), taidemaalari
taideaineiden opettaja
Nina Sundberg, rahastonhoitaja
Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti
Kouluttajapsykoterapeutti (VET)
Psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK)
Helena tahvanainen, hallituksen jäsen
Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti
Fysioterapeutti
Voimauttava valokuva -menetelmäosaaja
Lyhytterapeuttiopiskelija

Saat meihin parhaiten yhteyden sähköpostitse: posti @ ratkaisukeskeisettaideterapeutit.fi.