Yhdistyksen myöntämät nimikkeet

Vaadittavan koulutuksen suorittaneet, yhdistyksen jäsenet voivat hakea ratkaisukeskeisen kuvataideterapeutin tai ratkaisukeskeisen taidepsykoterapeutin nimikettä. Kun sinulla on yhdistyksen myöntämä nimike, saat yhteystietosi yhdistyksen ylläpitämälle terapeuttilistalle.

NIMIKKEIDEN HAKUKRITEERIT

Nimike: Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti

  1. Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeuttikoulutus (väh. 60 op)
  2. Muu taideterapeuttikoulutus (väh. 60 op) sekä lisäksi vähintään 30 op ratkaisukeskeisen terapian opintoja
  3. Muu kuin ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (Valvira) sekä lisäksi vähintään 60 op yhtäjaksoisia ratkaisukeskeisen taideterapian menetelmäopintoja.

Nimike: Ratkaisukeskeinen taidepsykoterapeutti

  1. Valviran myöntämä oikeus käyttää ratkaisukeskeisen psykoterapeutin ammattinimikettä sekä lisäksi vähintään 60 op laajuisia kuvataideterapian opintoja.
  2. Jos terapeutti on saanut Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden kuvataidepsykoterapia-opinnoilla, johon sisältyy vähintään 60 op taideterapiaopintoja.
  3. Ratkaisukeskeiset taideterapeutit ry voi lisäksi erityistapauksissa myöntää ratkaisukeskeisen taidepsykoterapeutin nimikkeen myös muille voimavarasuuntautuneille psykoterapiasuuntauksille, joilla on Valviran myöntämä oikeus käyttää psykoterapeutti-nimikettä sekä lisäksi vähintään 60 op laajuisia kuvataideterapian opintoja.

Nimikehakemukset jätetään sähköisesti osoitteeseen: posti@ratkaisukeskeisettaideterapeutit.fi.
Hakemukseen tulee liittää todistusjäljennökset.

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä: info@ratkaisukeskeisettaideterapeutit.fi.
Hakemukset käsitellään kaksi kertaa vuodessa, huhti- ja lokakuun lopussa. Kun hakemuksesi on hyväksytty, saat postissa nimiketodistuksen.

Nimikehakemuksen käsittelymaksut:
– ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti: 50 €
– ratkaisukeskeinen taidepsykoterapeutti 75 €