Toukokuu 2021

Toukokuu 2021

Näkökulmia

Ihmismieli on verrattavissa kreikkalaisesta mytologiasta tuttuun Hermeen taikasauvaan, jonka avulla jumalten sanansaattaja Hermes pystyi muuttamaan mitä vain kullaksi. Ihmismielen lailla, sen voimat olivat rajattomia ja kauas kantavia.

Myös ihmisen mielikuvitusmaailma on luotu rajattomaksi, vaikka se iän myötä näennäisesti kapeneekin ja kyky nähdä elämän lukuisia mahdollisuuksia heikkenee muokkautuessamme ympäristön, opittujen rajoitteiden ja muuttuvien elämäntilanteiden vaikutuksesta. Joka päivä ja jokainen eletty hetki on kuitenkin uusi mahdollisuus avartaa omaa sisäistä maailmaamme. 

Näkökulman vaihtamisen taito on myös osa ammatillista avarakatseisuutta, mahdollistaen luovien ratkaisujen näkemisen, sekä erilaisten ihmisten kanssa työskentelemisen sujuvuuden. Tämäkin taito heikkenee herkästi, mikäli sitä ei harjoita. Kiitollisuudella, näkökulman vaihtamisen taidolla ja sen seurauksena ajatusmaailman avartamisella on selkeä yhteys toisiinsa. Kiitollisuus avaa oven näkökulman vaihtamisen, eli uudellenmäärittelyn taidon maailmaan. Olkaamme siis kiitollisia.

Uudelleenmäärittelyn taidon vahvistaminen yhdessä terapeutin kanssa avaa potilaalle mahdollisuuden elää uusien oivallusten myötä rikkaampaa elämää, hyödyntäen sisältään löytyneitä vahvuuksia. Taidelähtöisten menetelmien käyttäminen mahdollistaa potilaalle useampia tapoja ilmaista tunteitaan. Näkökulman vaihtamisen taito on tärkeimpiä asioita, joita terapiasuhteen aikana voi oppia. Terapeutin ei-tietävän roolin avulla potilaalle mahdollistuu turvallinen ympäristö oivaltaa ja löytää itsestään puolia, jotka on sisimpäänsä hukannut.  Asioiden ja tapahtumien uudelleenmäärittelyn taito on yksi olennaisista asioista esimerkiksi traumoista selviämisessä ja niiden kääntämisessä omiksi voimavaroiksi.

Näkökulman vaihtamisen taidon pioneeri oli edesmennyt Milton H. Erickson (5.12.1901 – 25.3.1980). Milton oli terapeutti, jonka rohkeiden metodien myötä syntyi mm. ericksonilainen hypnoterapia. Rohkeus ja määrätietoisuus, joiden avulla Milton Erickson lähti potilaitaan hoitamaan, on yhä tänä päivänä suuren arvostuksen ja kunnioituksen arvoista. Miltonin metodit olivat täydellisiä esimerkkejä näkökulman vaihtamisen taidosta parhaimmillaan, eikä siksi ihmekään, että ajan myötä niin monet ihmiset ovat hyödyntäneet hänen oppejaan omassa työ- sekä yksityiselämässään.

*** Olga Laaksonen | Kirjoittaja on taiteilija ja ratkaisukeskeinen taideterapiaohjaaja

admin