Syys-lokakuu 2022

Syys-lokakuu 2022

Anna taiteen kuljettaa, eksyä et voi milloinkaan – Luovien menetelmien moniulotteiset mahdollisuudet

Olen lukenut Miia Ojalan juuri julkaistun kirjan ”Tukea taiteesta” (Minea/2022/151 sivua).  Miia on taideterapeutti, sosionomiopiskelija, kustannus- ja media-alan yrittäjä sekä meidän Ratkaisukeskeiset taideterapeutit ry:n varapuheenjohtaja. Kirja sisältää taideterapiaharjoituksia, jotka johdattelevat pohtimaan elämää sekä taiteen että kirjoittamisen kautta. Kirja on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tarkastella elämäänsä luovien metodien kautta. Tavoitteena on havainnollistaa, miten taiteen avulla on mahdollisuus vapautua, eheytyä, hyödyntää omia vahvuuksia sekä kehittää osaamistaan. Kirjan kansi on väriltään kauniin roosa ja designiltaan pelkistetyn miellyttävä.

Kirja sisältää 60 taideterapiaharjoitusta, joiden rakenteeseen kuuluu otsikon esitteleminen, harjoituksen ohjeistus, terapeuttista prosessia ohjaavia kysymyksiä sekä tehtävän taustalla olevan teorian tai ajatuksen avaaminen. Nämä harjoitukset on jaettu kuuteen ryhmään, jotka ovat otsikoitu seuraavanlaisesti: vuodenkierto, elämänjana, elämäntarina, minä, muuttuva maailma ja bonuksena vielä aihealueena digitaide. Jokaiseen teemaan kuuluu kymmenen harjoitusta. Tämä kirja muodostaa siis erittäin rikkaan taideterapeuttisten harjoitusten työkalupakin.

Kirjan lukeminen on mukavaa ja inspiroivaa. Siinä on vahvasti ratkaisukeskeinen eli voimaannuttava, rohkaiseva, lohdullinen, toiveikas ja tulevaisuuteen suuntautuva lähestymistapa. Taiteen monikerroksellisen ja mielikuvitusta innostavan ulottuvuuden johdattelemana pääsee syväluotaavalla tavalla tarkastelemaan erilaisia asioita ja ilmiöitä. Tästä yhdistelmästä syntyy enemmän kuin osiensa summa.

Tein itse kirjasta kaksi harjoitusta, jotka havainnollistan tässä seuraavaksi. Ratkaisukeskeiseen kuvataideterapiaan kuuluu vahvasti pragmaattisuus ja käytännön esimerkkien kautta pääsee luontevalla tavalla kiinni asian ytimeen, merkityksiin sekä mahdollisuuksiin.

Ensimmäiseksi tehtäväksi valitsin otsikon ”Elämän jana” alta kahdeksannen harjoituksen nimeltään ”Luopuminen”. Harjoituksessa luopuminen on esitelty elämään kuuluvana asiana: joskus on päästettävä irti, jotta syntyisi tilaa uudelle. Tehtävän nimi on: ”Ilmapallo”.

Ilmapallo-harjoitus

Maalaa suurelle paperille neljä ilmapalloa. Tee ensimmäisen ilmapallon sisälle jotain sellaista, josta olet päästämässä irti. Valitse ilmapallolle muoto, joka kuvaa parhaiten asiaa, josta haluat luopua elämässäsi. Toinen ilmapallo kuvaa elämääsi tämän asian kanssa ja kolmas taas luopumiseen liittyviä ajatuksia ja tunteita. Neljäs ilmapallo kuvaa sitä, miltä elämä näyttäytyy ja tuntuu kun olet luopunut asiasta ja päästänyt ilmapallosta irti.

Opiskelen tällä hetkellä Taidekoulu Alfassa kolmevuotisella kuvataiteilijalinjalla. Päätin yhdistellä taidekoulun oppeja kuvataideterapeuttiseen työskentelyyn. Meillä on tällä hetkellä menossa pigmenttimaalausjakso. Otan tehtävän teossa taiteilijan vapauden muokata sitä hieman omanlaiseksi. Taidemateriaalit ja tekniikka inspiroivat kiehtovalla tavalla terapeuttista työskentelyä.

Pohja: Sopivan kokoiseksi leikattu pala Easywall-tasoitetapettia, jonka olen päällystänyt Otexilla eli nopeasti kuivuvalla, valkoisella pohjamaalilla.

Pigmenttivärijauheen voi esimerkiksi sekoittaa piimään tai Coca-Colaan. Valitsen jälkimmäisen vaihtoehdon. Otan ensin pienemmän 35*48 cm paperin ja maalaan siihen neljä eri väristä, muotoista ja kokoista ilmapalloa. Mietin millaisia asioita ilmapallot edustavat, kuinka suuria ne ovat ja millainen väri asiaa parhaiten kuvailisi. Siirryn suurempaan 52*65 cm paperiin ja piirrän samanlaiset ilmapallot. Pigmenttivärien päälle piirrän kuivapastelliliituja sekä hiiltä käyttäen erilaisia sävyjä ja kerroksia. Jos olisin halunnut, olisi tässä vaiheessa ollut mahdollista käyttää myös akryylivärejä. Tämän jälkeen päällystän teoksen Unica Super 20 puolihimmeällä alkydilakalla. Kun lakka on kuivunut, siirryn seuraavaan vaiheeseen.

Hiili on lakkauksen jälkeen luonut erilaisia harmaansävyjä teokseeni. Näinhän menee oikeassakin elämässä, että himmentäviltä tekijöiltä ei voi välttyä. Onneksi tässä vaiheessa on mahdollisuus luoda uusia tasoja teokseen sekä kirkasta värejä. Näin sitä voi symbolisella tasolla vaikuttaa myös omaan elämään aktiivisella otteella.

Alkydilakan päälle alan maalaamaan öljypastelliliiduilla sekä öljyväreillä. Alan luomaan ilmapallojen ympärille abstrakteja hahmotelmia ja tunnelmia, liittyen luopumiseen sekä toivottuun tulevaisuuteen. Tämä on mielenkiintoista kokeilemista, elämyksellisyyttä ja uusien oivallusten tekemistä. Värejä on kiehtova yhdistellä, häivyttää, korostaa ja tasoittaa.

Terapia-osion kysymysten tarkoituksena on selkeyttää ajatuksia:

 • Mistä olet päästämässä irti?
 • Mitä tunteita asiasta irti päästäminen herättää?
 • Mitä ajatuksia irti päästäminen herättää?
 • Mikä voisi auttaa irti pääsemisessä?
 • Oletko jo valmis päästämään irti?
 • Millaista elämä on irti päästämisen jälkeen?
 • Miltä irti päästäminen tuntuu?
 • Miten voit valmistautua muutokseen?
 • Miten voit auttaa itseäsi luopumisen prosessissa?
 • Mikä helpottaa sopeutumista uuteen?

Tässä lähdetään ensin selvittämään mikä on asia, jonka on valmis jättämään taakseen ja miksi. Seuraavaksi kartoitetaan keinoja sekä motivaatiota. Lopuksi suunnataan ratkaisukeskeisessä hengessä katse kohti tulevaisuutta.

Tämä taidetehtävä pohjautuu psykologi Claes Janssenin teoriaan muutoksen neljästä huoneesta. Sen takana on ajatus, jonka mukaan jokainen oppii auttamaan ja ymmärtämään itseään. Taideterapiaharjoituksen tarkoitus on auttaa oivaltamaan luopumiseen liittyviä asioita, jotta irti päästämisestä tulee mahdollista. Luopumisen myötä teemme tilaa muutokselle sekä uusille asioille.

Digitaidetta

Bonuksena on lopuksi 10 harjoitusta, jotka on rakennettu älypuhelimella tai tietokoneella tehtäviksi. Tehtävien teko ei vaadi graafisia taitoja, vaan tehtävät ovat toteutettavissa valmiilla ohjelmilla.

Valitsen ensimmäisen tehtävän, joka on nimeltään ”Unelmakartta”. Toteutan tehtävän Moldiv-nimisellä mobiililaitteille kehitetyllä sovelluksella, jonka avulla saa ketterästi tehtyä erilaisia kollaaseja.

Unelmakartat ovat yleisesti käytössä olevia metodeja ja niitä tehdessämme annamme itsellemme luvan unelmoida rajattomasti. Unelmakarttojen tekeminen voi olla hyppy kohti itsetuntemusta ja samalla tilaisuus päivittää oman elämän suuntaa. Tämän tehtävän myötä on tarkoitus haaveilla, suunnitella tulevaisuutta sekä miettiä keinoja unelmien toteuttamiseksi.

Tehtävä: Ota kuvia asioista, joiden tekemisestä tai saavuttamisesta unelmoit ja tallenna ne puhelimeen tai tietokoneelle. Voit myös kuvata sinua inspiroivia lauseita tai tehdä niitä itse erialisten sovellusten avulla. Tee keräämistäsi kuvista lopuksi kollaasi puhelimeesi tai tietokoneesi taustakuvaksi. Kollaasin tekoon saat apua erilaisista kollaasisovelluksista.

Sana ”kartta” johdattelee minut käyttämään kuvia, jotka ovat eri puolelta maailmaa, joissa itse olen ollut matkalla. Kuva inspiroivasta lauseesta on vuorostaan otettu Sipoon metsästä. Tässä syntyy mielenkiintoinen interaktio oman kotipaikkakunnan sekä kaukomaiden tunnelmien kanssa. Kuvat edustavat tässä symbolisella tasolla asioita, jotka liittyvät tämänpäiväisiin haasteisiin, tavoitteisiin ja unelmiin. Puuhun ripustetun taulun teksti, ”Relax – Nothing is under control”, rohkaisee hyppäämään kohti tuntematonta luottavaisin mielin. Ei ole mahdollista hallita kaikkea, eikä siihen edes tule pyrkiä. Seikkailunhalu avaa mahdollisuuden uuden kokemiseen ja oppimiseen, jonka myötä myös henkinen joustavuus ja luovuus lisääntyvät. Ranskalainen taidemaalari ja ekspressionistisen taidesuunnan kehittäjä Henri Matisse (1869-1954) on todennut että ”Matkustavan haaveet ovat rikkaampia”. Tämän allekirjoitan täysin. 

Tehtävän taustalla olevia kysymyksiä

 • Minkälaisia ajatuksia ja tunteita tehtävän tekeminen herätti?
 • Minkälaisia kuvia tai voimalauseita valitsit unelmakarttaasi?
 • Mikä estää sinua saavuttamasta unelmasi?
 • Mikä auttaa sinua saavuttamaan unelmasi?
 • Minkälaisen suunnitelman voit tehdä unelmien toteuttamiseksi?

Tämä harjoitus muistuttaa asioista, jotka ovat tärkeitä ja joita kohti haluaa kulkea. Tähän liittyy myös kyky unelmoida isosti sekä rohkeus lähteä toteuttamaan näitä asioita. ”Todellinen kysymys ei ole, onko elämää kuoleman jälkeen, vaan oletko elossa ennen kuolemaa?”. Näin on todennut intialainen meditaation guru, joka korostaa leikillisyyden ja ilon merkitystä kaikessa tekemisessä, inspiroiden näin ihmisiä ympäri maailmaa.

Meidän kaikkien yhteinen tehtävä lokakuulle

Lopuksi olen valinnut Tukea taiteesta-kirjan digiosastolta vielä yhden harjoituksen, josta olen tehnyt ryhmäsovelluksen.

Voimakortti-harjoituksen tavoitteena on, että me kaikki jakaisimme yhden voimakortin kaikkien inspiraatioksi ja voimalähteeksi. Kuvat jaetaan Ratkaisukeskeiset taideterapeutit Facebook ryhmässä lokakuun 2022 aikana.

Harjoitus: Valitse omista kuvista sellaisia, jotka voimaannuttavat sinua ja muokkaa niihin sinua voimaannuttavia sanoja ja mietelauseita. Voit tehdä niin monta voimakorttia kuin haluat.

Tässä tehtävässä on lupa laajentaa näkökulmaa, eli voit myös millä tahansa muulla tavalla tehdä voimakortin, kunhan tehtävän perusajatus säilyy. Digitaidetta siitä tulee joka tapauksessa, sen lopullisessa muodossa.

Valitse näistä korteista yksi, joka puhuttelee sinua tällä hetkellä erityisen paljon ja jonka haluat jakaa muiden kanssa. Lähetä se osoitteeseen posti@ratkaisukeskeisettaideterapeutit.fi

Voimaannutaan yhdessä ja luodaan inspiroivaa tunnelmaa sekä valoa lokakuun pimeneviin iltoihin. Tämä on myös mitä parhain tapa virittäytyä meidän yhdistyksen marraskuun 10-vuotisjuhlaseminaariin Lapinlahden Lähteellä 12.11.2022, jolloin meillä on taas mahdollisuus pitkästä aikaa tavata livenä!

Kirjan voit tilata täältä.

*** Nina Sundberg | Kirjoittaja on ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti (VET), psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK) ja yhdistyksen hallituksen jäsen

admin