Maaliskuu 2021

Maaliskuu 2021

Digitaalinen aikakausi – murros ja mahdollisuus taideterapiassa

Globaalin pandemian vuoksi maailma on muuttunut ja se on vienyt myös taideterapian uudelle digitaaliselle aikakaudelle. Kuitenkin se, mikä mahdollistaa toiminnan kehittämisen, tuo mukanaan myös uudenlaisia asioita pohdittavaksi aina käytännön järjestelyistä tietoturvakysymyksiin.

Digitaalisuus osana kuvataideterapeutin työtä

Ennen pandemiaa fyysistä kohtaamista asiakkaan kanssa pidettiin niin tärkeänä, että videovälitteistä terapiaa ei juurikaan ollut tarjolla ratkaisukeskeisen kuvataidetaideterapian kentällä. Digiloikka haastaa terapeutin omat ennakkoluulot etäkohtaamisesta ja saattaa aiheuttaa epävarmuutta, mutta hyvin valmisteltu terapiankaari auttaa hoitosuhteen luomisessa, myös etänä. Vuorovaikutus ja viestintä vaikuttavat terapian laatuun siinä missä taideterapeuttiset tehtävätkin. Onkin hyvä miettiä, kuinka rakentaa toimiva vuorovaikutussuhde kunkin asiakkaan kanssa etäyhteyden välityksellä.

Videovälitteisen terapian valmisteluun kuuluu asiakkaan terapiaprosessia tukevien taidetehtävien lisäksi selkeys: minkä etälaitteen ja ohjelman avulla terapia järjestetään sekä mitä taidetarvikkeita asiakas tarvitsee ja mistä niitä voi hankkia.

Digitaalisuus nostaa keskiöön myös tietoturva- ja tietosuojakysymykset hoitosopimuksia solmittaessa sekä taidetehtävien säilyttämisestä. Taideterapiassa taiteelliset tuotokset ovat keskeisessä osassa prosessia ja siksi tarvitaankin selkeä ohjeistus ja sopimus. On myös hyvä keskustella taideterapian ulkopuolella tapahtuvasta taiteen tekemisestä ja sopia, saako taideterapiatehtäviä jatkaa ilman terapeutin läsnäoloa.

Videovälitteiset taideterapiat ja nettiterapiat vastaavat tässä hetkessä asiakkaiden terapian tarpeeseen. Etäterapioiden ennustetaan osittain jäävän, sillä se mahdollistaa paikkariippumattomasti asiakkaiden vastaanottamisen. Monen asiakkaan työ on siirtynyt etätyöksi ja mahdollistanut osalle jopa muuton toiselle paikkakunnalle, mutta terapiaa halutaan kuitenkin jatkaa usein tutun terapeutin kanssa. Aina on kuitenkin niitä asiakkaita, jotka palaavat mielellään lähiterapiaan, joten totaalisesta terapian digitalisaatiosta ei ole kyse.

Terapeutin muistilista:

  • Tietoturva asiat: Miten ratkaisen tietoturvakysymykset?
  • Sopimusasiat: Terapia sopimuksen päivittäminen videovälitteiseen terapiaan soveltuvaksi ja sähköisellä allekirjoituksella kirjoitettavaksi
  • Viestintä ja vuorovaikutus: kuinka kommunikoida asiakkaan kanssa etäterapiassa?
  • Taidetarvikkeet: terapiakaaren suunnittelu ja sen myötä tarvikelistan lähettäminen asiakkaalle
  • Laitteisto ja ohjelmat: päivitetyt ohjelmat, toimiva laitteisto sekä nettiyhteys


Tulevaisuus näyttää digitaalisen aikakauden vaikutuksen ratkaisukeskeisessä kuvataideterapiassa.

Lähteet: https://www.mediuutiset.fi/uutiset/etayhteys-terapeutin-kanssa-tuli-jaadakseen-koronakevaana-80-prosenttia-tapaamisista-etana https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedonhallinnan-ohjaus/tietoturvasuunnitelmat https://www.duodecimlehti.fi/duo13677

*** Miia Ojala | Kirjoittaja on ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti, visuaalisen suunnittelun asiantuntija, valmennustyökalujen kehittäjä, sosionomiopiskelija (AMK) ja yhdistyksen varapuheenjohtaja

admin