Huhtikuu 2020

Huhtikuu 2020

Terapeutti erilaisten heijastuspintojen välisissä tiloissa

Haluan nostaa esiin itselleni tärkeän asian: lasten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin. Elämme yhteiskunnassa, jossa suuressa määrin suositaan yksilön oman onnellisuuden tavoittelua. Tämä ei ole rakentava alusta nuoren mielen henkiselle kasvulle. Mielialahäiriöt kasvavat nopeasti 14 ikävuoden jälkeen ja aiheuttavat ahdistusta ja masennusta. Mielestäni tämä asia tulisi huomioida koulumaailmassa ja toimia ennaltaehkäisevästi.

Muun muassa koulumaailmasta putoamisen ennakoinnilla ja toimilla pienennettäisiin riskiä syrjäytymiselle ja mielenterveyshäiriöille. Mielenterveyttä voi oppia ja vahvistaa, se on elämäntaitoa, taitoa tunnistaa, sanoittaa ja ilmaista. Tällaista esimerkillistä toimintaa on toteutettu Hattulan kunnan alakouluikäisten keramiikkapajoissa.

Jo kuudetta kertaa kuvanveistäjä, keraamikko ja kulttuurialan opettaja Piela Auvinen on toiminut ohjaajana kuudesluokkalaisten pajatoiminnassa, jossa he ovat pohtineet ja työstäneet taiteen avulla nuorille tärkeitä asioita. On pohdittu mitä hyvää on maailmassa, toteutettu oma voimaeläin savesta, käsitelty eläinten suojelua ja siihen liittyviä tuntemuksia ja arvoja. On myös pohdittu omaan elämään sisältyviä hyviä asioita ja työstetty oman kiukun käsittelyä.

Piela Auviselle itselleen savi on taiteellisen kommunikaation ilmentämisväline ja pajoissaan hän tuo sen nuorille käyttöön mahdollistamaan heidän oman sisäisen maailmansa näkyväksi tekemistä. Tutussa ja turvallisessa ympäristössä näkyväksi tulevat yhteiset pohdinnat vahvistavat itsetuntoa ja ihmissuhdetaitoja. Kuunnellen ja kertoen. Tullessa kuulluksi ja hyväksytyksi, hyväksyen itsensä. Jokaisen omat voimavarat nousevat esiin vahvistuen. Elämän arvojen ja arvokkaaksi kokemien tavoitteiden pohdinnoissa on mielenterveyttä vahvistava vaikutus.

Kuvat: Luonnon- ja eläintensuojelu / Oma voimahahmo

Savi johdattelee omaan sisäiseen maailmaan. Konkreettisen muodon syntymisen matkalla saadut oivallukset ja ymmärrykset, sekä tunteiden näkyviksi tuonti itselleen ja muille on ratkaisukeskeisyyttä parhaimmillaan. Auvisen mielestä ei ole mielekästä tehdä savitöitä vain lopputuloksen tai pelkän tekemisen takia, kaikella toiminnalla tulee olla syvempikin merkitys ja itse ajatteluprosessi on se tärkeä osa pajoissa. Auvinen kertookin että pajojen keskeisiksi tekijöiksi ovat muodostuneet keskustelutaidot, pohtiminen sekä itsetuntemuksen kehittyminen. Keskustelujen hän kertoo usein laajentuneen erittäin syvällisiksi.

Pajojen päätteeksi nuoret ovat antaneet kirjallisen palautteen kokemuksestaan. Tämä osoittaa kunnioitusta ja arvostusta nuorta ja hänen tuntemuksiaan kohtaan ja on jo sinällään itsetuntoa vahvistavaa. Piela Auvisen oma avoimen utelias, kanssaihmiset hyväksyvä asenne taipuu rakentavaksi työvälineeksi nuorten ohjauksessa. Tällaisesta toiminnasta kertovia tarinoita ja Piela Auvisen kaltaisia ihmisiä kaivattaisiin lisää meidän nuortemme maailmaan. Tämä on vain yksi heijastuma laajasta alueesta jonka sisällä asuu syy-seuraus yhtälö. Omassa terapeutin työssäni kuulen ja näen toistuvasti kerrostuneiden ongelmakenttien perustusten syvänteisiin.

Piela Auvinen on ansioitunut taiteen ja kulttuurialan vaikuttaja. Häneen voit tutustua lähemmin osoitteessa www.piela.fi

*** Tiina Satukangas | Kirjoittaja on ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti ja kuvataiteilija

admin