Ratkaisukeskeinen taideterapia soveltuu monenlaisiin tilanteisiin, esim. haasteisiin työpaikallaja ihmissuhteissa, alkoholi-, paino-, itsetunto- ja seksuaaliongelmiin, lasten, nuorten ja ikääntyneiden elämäntilanteisiin, syömishäiriöiden, surun, ahdistuksen, pelkotilojen, häpeän ja masennuksen voittamiseen. Lyhyesti sanottuna: ratkaisukeskeisen taideterapian avulla voidaan käsitellä mitä hyvänsä ongelmalliseksi koettua asiaa tai tilannetta sen pienuudesta tai suuruudesta riippumatta.

Taiteellisen ilmaisun hyödyt

Taiteellisella ilmaisulla osana terapiaa on paljon hyötyjä. Taiteellinen ilmaisu voi toimia keskustelun avaajana tai sen kautta voi nostaa esille asioita, joiden sanallinen ilmaisu suoraan voi tuntua hankalalta. Tämän lisäksi taidetyöskentely voi jo itsessään olla rentouttavaa ja antaa uusia, myönteisiä kokemuksia. Tehtyjä töitä voi myös tarkastella myöhemmin ja havaita niiden kautta tapahtuneen muutoksen. Tämä mahdollistaa prosessin tarkastelun kokonaisuutena. Kuville voi myös jälkikäteen antaa uusia merkityksiä ja uusi tulkinta voi joskus muuttaa elämässä paljon.

Ratkaisukeskeinen taideterapia ei edellytä minkäänlaista aiempaa harrastaneisuutta taiteen parissa. Ilman suorituspaineita, vapauttavan ja rentouttavan toiminnan avulla avaamme kanavat omaan itseemme ja toisiin ihmisiin.

Voit ottaa yhteyttä kuvataideterapeutteihin täällä.