Mitä on ratkaisukeskeinen kuvataideterapia?

Ratkaisukeskeinen kuvataideterapia on integratiivinen taideterapiasuuntaus, jossa yhdistyvät ratkaisukeskeiset työskentelymenetelmät ja kuvallinen ilmaisu. Ratkaisukeskeisessä kuvataideterapiassa tarkastellaan asiakkaan mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä positiivisesta näkökulmasta. Siinä käsitellään yhtä lailla asiakkaan vahvuuksia, voimavaroja, tulevaisuuden haaveita, kuin elämän mukanaan tuomia kasvukohtia ja haasteita. Ratkaisukeskeisessä kuvataideterapiassa matkataan yhdessä kohti asiakkaan terapialle asettamia tavoitteita.

Terapiaprosessissa asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja terapeutti tasa-arvoinen kanssakulkija. Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian tavoitteena on tukea asiakasta löytämään elämäänsä toivoa, toimijuutta ja itsearvostusta sekä ylläpitämään niitä.

Taideterapeutti etsii kuvallisin keinoin yhdessä asiakkaan kanssa hänen mahdollisuuksia ja voimavaroja tavoitteisiin pääsemiseksi. Ratkaisukeskeinen kuvataideterapia ei edellytä minkäänlaista aiempaa harrastaneisuutta taiteen parissa.


Virtuaalinäyttely on avattu, astu sisään >>

Näyttelykatalogin löydät täältä >>


Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian oppikirja


Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian oppikirja vie aikamatkalle sekä ratkaisukeskeisen näkökulman että taideterapioiden syntyyn. Kirja tarjoaa monipuolisesti menetelmiä terapeuttiseen ja psykoterapeuttiseen vuorovaikutussuhteeseen. Menetelmissä kulkee punaisena lankana ratkaisukeskeisyyden pääperiaatteet, kuten voimavaralähtöisyys, näkökulman vaihtamisen taito, ongelman muuttaminen tavoitteeksi, ulkoistaminen, myönteinen ajattelu, tulevaisuuteen suuntaaminen ja unelmointi.

Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian menetelmät antavat terapeutille työvälineitä, miten hän voi tukea asiakasta löytämään ja ylläpitämään elämässään toivoa, toimijuutta ja itsearvostusta. Kirja sopii terveys-, sosiaali-, kuntoutus- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä taideterapian opiskelijoille oppikirjaksi tai kenelle tahansa, joka haluaa käyttää teosta itsensä kehittämisen työvälineenä. Kirjan voit tilata täältä

Hae kuvataideterapeuttia

Täältä löydät listattuna asiantuntijat, jotka tarjoavat ratkaisukeskeistä taidepsykoterapiaa, kuvataideterapiaa tai psykoterapiaa.

Kenelle ratkaisukeskeinen kuvataideterapia sopii?

Ratkaisukeskeisen taideterapian keinoin voidaan tukea erilaisisssa elämän mukanaan tuomissa kasvukohdissa ja haasteissa.

Terapeutin kynästä

Terapeutin kynästä -blogissa julkaisemme kuvataideterapeuttien kirjoituksia liittyen omaan ammattiin ja työnkuvaan. Käy lukemassa!

Tietoa yhdistyksestä

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ratkaisukeskeistä taideterapeuttista tutkimusta ja terapiatyötä sekä näitä aloja lähellä olevia toiminnallisen työskentelytavan suuntia.

Liity jäseneksi, tule mukaan!

Tule mukaan ammatilliseen joukkoon! Yhdistyksessä olet mukana eturintamassa edistämässä ratkaisukeskeistä taideterapeuttista tutkimusta, terapiatyötä.

Yhdistyksen myöntämät nimikkeet

Yhdistykseltä voi hakea ratkaisukeskeisen kuvataideterapeutin tai ratkaisukeskeisen taidepsykoterapeutin nimikettä.

Ratkaisukeskeisen kuvataideterapeutin koulutuksesta

Kaikilla ratkaisukeskeisillä kuvataideterapeuteilla on terveysalan, sosiaalialan, kasvatusalan, psykoterapeutin tai taiteenalan ammatillinen pohjakoulutus. Ammatillisen koulutuksen lisäksi tarvitaan ratkaisukeskeisen taideterapian 2,5-vuotiset opinnot (60 op) hyväksytysti suoritettuna. Lisätietoa ratkaisukeskeisen kuvataideterapeutin koulutuksesta löydät mm. täältä.

Uudistettu painos ratkaisukeskeisen kuvataideterapian oppikirjasta on julkaistu