Mitä on ratkaisukeskeinen taideterapia?

Ratkaisukeskeinen taideterapia yhdistää ratkaisukeskeiset menetelmät ja luovan ilmaisun. Se keskittyy nimensä mukaisesti toimivien ratkaisujen löytämiseen haastaviksi koettuihin asioihin tai tilanteisiin. Ratkaisukeskeinen taideterapia kunnioittaa asiakasta oman elämänsä asiantuntijana.

Taideterapeutti etsii kuvallisin keinoin yhdessä asiakkaan kanssa hänen mahdollisuuksia ja voimavaroja tavoitteisiin pääsemiseksi. Ratkaisukeskeinen taideterapia ei edellytä minkäänlaista aiempaa harrastaneisuutta taiteen parissa.


Hae terapeuttia

Täältä löydät listattuna asiantuntijat, jotka tarjoavat ratkaisukeskeistä taidepsykoterapiaa, kuvataideterapiaa tai psykoterapiaa.

Kenelle ratkaisukeskeinen taideterapia sopii?

Taideterapian avulla voidaan käsitellä mitä hyvänsä ongelmalliseksi koettua asiaa tai tilannetta sen pienuudesta tai suuruudesta riippumatta.

Blogi

Terapeutin kynästä -blogissa julkaisemme kuvataideterapeuttien kirjoituksia liittyen omaan ammattiin ja työnkuvaan. Käy lukemassa!

Tietoa yhdistyksestä

Yhdistys järjestää kokouksia, kursseja ja esitelmätilaisuuksia, toimittaa julkaisuja, myöntää avustuksia, tekee esityksiä ja antaa asiantuntijalausuntoja viranomaisille.

Liity jäseneksi

Tule mukaan ammatilliseen joukkoon! Yhdistyksessä olet mukana eturintamassa edistämässä ratkaisukeskeistä taideterapeuttista tutkimusta, terapiatyötä.

Yhdistyksen myöntämät nimikkeet

Yhdistykseltä voi hakea ratkaisukeskeisen kuvataideterapeutin tai ratkaisukeskeisen taidepsykoterapeutin nimikettä.